همایش دستاوردهای شرکت های دانش بنیان تحت پوشش صندوق نو آوری وشکوفایی

 

بازدید ریاست جمهوری و هیات همراه از دستاوردهای شرکت پترو رهان پمپ در سالن نمایشگاه اجلاس سران - اردیبهشت 96.

 

 22223333

 

1111