اعلام خبر ساخت پمپ دنده داخلی برای اولین بار در ایران توسط شرکت پترورهان پمپ

 

اعلام خبر ساخت پمپ دنده ای - پمپ دنده داخلی برای اولین بار در ایران توسط شرکت پترورهان پمپ. 

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.