سوابق پترو رهان پمپ

 

ردبف

نام کارفرما

سرویس *

محدوده ظرفیت پمپها **

شرح پمپ

سال

١

نفت و گاز پارس جنوبی فاز ١

۶

۲

قطعات یدکی پمپ پلانجری برند پرونی peroni

١۳٨۶

۲

نفت و گاز پارس جنوبی فاز ۲و۳

۶

۲

قطعات یدکی پمپ پلانجری برند لوا lewa

١۳٨۶

۳

نفت و گاز پارس جنوبی فاز ٤و٥

۶

۲

قطعه یدکی پمپ گینارد guinard

١۳٨٧

٤

شرکت پايندان

۶

۲

پمپ طبقاتی پرفشار سیال distilt water

١۳٨٧

٥

شرکت پُتاس

۹

۲

دیزل پمپ خودمکش پرتابل

١۳٨٧

۶

مُشا نور

١

۲

پمپ سانتریفوژ حلزونی انتقال آب end suction

١۳٨٧

٧

شرکت نفت فلات قاره

۶

۲

پمپ عمودی تایپ VS6

١۳٨٧

٨

پالايش نفت بندرعباس

۶

۳

قطعات یدکی پمپ wortington

١۳٨٧

۹

پالايش نفت بندرعباس

۶

١و۲و۳

قطعات یدکی پمپ biron jackson

١۳٨٨

١٠

شرکت پايندان

١

١

پمپ آب تایپ OH1

١۳٨٨

١١

شرکت پايندان

١

۲

پمپ آب مقطر تایپ OH2

١۳٨٨

١۲

شرکت پايندان

۶

١و۲

پمپ آب شیرین

١۳٨٨

١۳

شرکت پُتاس

۹

٤

پمپ توربینی انتقال شورابه تایپ VS2

١۳٨٨

١٤

نيروی دريايی

١٠

۳

شیر سوزنی سایز 12 اینچ

١۳٨٨

١٥

پالايش نفت بندرعباس

۶

۲

قطعات یدکی شافت پمپ

١۳٨۹

١۶

نفت و گاز گچساران

۶

۲

پمپ پلانجری سیال TEG , MEG

١۳٨۹

١٧

شرکت پُتاس

۹

٤

قطعات یدکی پمپ توربینی

١۳٨۹

١٨

نفت و گاز پارس جنوبی فاز ۹و١٠

۶

۲

پمپ کاستیک

١۳۹٠

١۹

نفت و گاز پارس جنوبی فاز ٤و٥

۶

۲

قطعات یدکی پمپ رفت و برگشتی تری اتیلن گلایکول

١۳۹٠

۲٠

شرکت مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی

۶

۲

پمپ زایلن

١۳۹٠

۲١

شرکت مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی

۶

۲

قطعات یدکی پمپ سانتریفوژ

١۳۹٠

۲۲

شرکت مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی

۶

۲

ولو، ولو سیت ، ولو گاید، ولو بادی ، منیفولد

١۳۹٠

۲۳

شرکت مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی

۶

۲

شاتون ، کراس هد ، میل لنگ ، پلانجر، گژن پین

١۳۹٠

۲٤

شرکت مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی

۶

۲

یاتاقان بابیتی، یاتاقان برنزی ، سوپاپ ، پاور فریم

١۳۹٠

۲٥

بهره برداری نفت و گاز گجساران

۶

۲

پمپ رفت و برگشتی پلانجری نفت خام

۹۲-١۳۹١

۲۶

شرکت پالایش نفت بندر عباس

۶

۲

قطعه یدکی پمپ وکیوم باتوم

۹۲-١۳۹١

۲٧

مجتمع گاز پارس جنوبی فازهای ۲و۳

۶

۲

قطعه یدکی پمپ تی ای جی

۹۲-١۳۹١

۲٨

پالایش نفت آبادان

۶

۲

پمپ تایپ BB4

١۳۹۲

۲۹

شرکت انتقال گاز

۶

۲

پمپ تایپ BB1

١۳۹۲

۳٠

شرکت توسعه صنایع گاز مهر

۶

۲

پمپ تایپ OH1

١۳۹۲

۳١

شرکت پالایش نفت تبریز

۶

۲

پمپ OH2

١۳۹۲

۳۲

شرکت مواد غذایی آیدا بین الملل

٨

۲

پمپ مواد غذایی

١۳۹۳

۳۳

مجتمع گاز و پارس جنوبی

۶

۲

پمپ دیافراگمی

١۳۹۳

۳٤

ذوب آهن اصفهان

۹

۲

پمپ ضد سایش

١۳۹۳

۳٥

هسا

۶

۲

قطعات یدکی پمپ پلانجری

١۳۹٤

۳۶

پتروشيمي تخت جمشيد

۶

١

پمپ دوزینگ API675

١۳۹٤

۳٧

مجتمع گاز پارس جنوبي

۶

۲

پمپ VS4 از جنس هستلوی

١۳۹٤

۳٨

مجتمع گاز پارس جنوبي

۶

۲

قطعات یدکی پمپ gabionetta

١۳۹٤

۳۹

پتروشيمي مبين

۶

۲

پمپ آب تایپ OH2

١۳۹٥

٤٠

پتروشيمي تخت جمشيد

١

۳

پمپ کولینگ تایپ OH1

١۳۹٥

٤١

نفت و گاز گچساران

۶

١

پمپ دنده ای API676

١۳۹٥

٤۲

پارس جنوبي

۶

۲

پمپ دیافراگمی

١۳۹٥

٤۳

پالايش گاز بيد بلند

۳

۳

پمپ BB1

١۳۹٥

٤٤

هوايار

۶

۳

پمپ دنده ای

١۳۹٥

٤٥

نیروگاه اسلام آباد

٤

۲

پمپ های دنده داخلی

1396

46

پتروشیمی کارون

۶

١

پمپ مترینگ

1396

47

پتروشیمی آبادان

۶

۲

پمپ پلانجری واترجت

1396

48

پتروشیمی تخت جمشید

۶

١

قطعات یدکی دوزینگ پمپ ها

1396

49

شرکت پتروکسان

۶

١

پمپ های دنده داخلی

1397

 

سرويس ها :

 

١-آب ۲- فاضلاب شهری ۳- حريق ٤- نيروگاهی ٥- شيميايي ۶- نفت و گاز ٧- خمير و کاغذ ٨- غذايي ۹- معدنی ١٠- دريايي


 

 

** محدوده ظرفيت پمپ ها :

 

1-  Q < 10     2-  10 < Q < 100    3- 100 < Q 1000    4-1000 < Q < 5000    ( UNIT : m3/hr)