مجوز ها و تاییدیه ها

 

 • گواهینامه API 610
 • گواهینامه API 674
 • گواهینامه API 675
 • گواهینامه API 676
 • گواهینامه ISO 9001
 • پروانه فنی و مهندسی
 • عضويت در انجمن نفت ايران
 • جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی
 • عضویت در لیست شرکت های دانش بنیان
 • عضویت در وندور لیست شرکت ملی گاز ایران
 • عضويت در انجمن سازندگان تجهييزات صنعتی
 • جواز تاسیس ( ویِژه تولیدی و طراحی و مونتاژ)
 • عضویت در وندور لیست شرکت ملی نفت ایران
 • عضويت در انجمن سازندگان تجهييزات صنعت نفت
 • عضویت در وندور لیست شرکت نفت فلات قاره ایران
 • عضويت در جامعة اطلاعاتی خانوادة بزرگ صنايع پتروشيمی
 • عضويت در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ايران

 

 

مجوز ملی گاز مجوز مجوز مجوز مجوز

مجوز