کاتالوگ پمپ

  

 

پمپ سانتریفیوژ

page1 thumbnail

 

پمپ دنده داخلی API 676

page1 thumbnail

 

پمپ اطفاء حریق NFPA20

page1 thumbnail

انواع پمپ

page1 thumbnail

پمپ سانتریفیوژ API 610

page1 thumbnail

پمپ پلانجری API 674

page1 thumbnail

 

کوپلینگ انعطاف پذیر Metastream TSK (طرح جان کرین) page1 thumbnail