• Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4

Catalog1

 

 

Tolid1

Petro1

عضویت در مجامع علمی و فنی

مجوزها و تأییدیه ها

 •  گواهینامه API 610
 • گواهینامه API 674
 • گواهینامه API 675
 • گواهینامه API 676
 • گواهینامه ISO 9001
 • پروانه فنی و مهندسی
 • عضويت در انجمن نفت ايران
 • جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی
 • عضویت در لیست شرکت های دانش بنیان
 • عضویت در وندور لیست شرکت ملی گاز ایران
 • جواز تاسیس ( ویِژه تولیدی و طراحی و مونتاژ)
 • عضویت در وندور لیست شرکت ملی نفت ایران
 • عضویت در وندور لیست شرکت نفت فلات قاره
 • عضوجامعه اطلاعاتی خانواده صنايع پتروشيمی
 • عضو مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ايران

 

 

درصد پیشرفت پروژه ها

 

 

 پمپ های نفت،گاز و پتروشیمی مطابق با استاندارد api

 

 

 

  

 

 

 پمپ سانتریفیوژ

براساس API 610

 API.610

 

 

 پمپ پلانجری

براساس API674 

 API.674

 

 

 

  

 

 پمپ دوزینگ

براساس API675

API.675

 

 

 

 

 

  پمپ دنده ای

براساس API676

  API.676
   

 

 

  

پمپ سانتریفیوژ BB1

براساس API610

centrifugalBB1API 610

 

 

 

 

 

 

 

پمپ سانتریفیوژ BB3 

براساس API610 

 

BB3 T2

   

 

 

 

 

 

  پمپ سانتریفیوژ VS4

براساس API610 

 

 Centrifugal VS4

   

 

 

 

 پمپ اسکرو

براساس API676  

 

 

SCREW1

 

 

 

 

.