اعلام خبر ساخت پمپ پلانجری براساس استانداردهای API674 برای اولین بار در ایران توسط شرکت پترو رهان پمپ

 

 بومی سازی پمپ های انتقال نفت توسط شرکت پترو رهان پمپ