ایجاد واحد آزمایشگاه پمپ های سانترفیوژ

 

طراحی و ساخت پمپ کاستیک سودا مطابق با استاندارد API610  و تیپ OH1 شرکت گاز پارس جنوبی برای فازهای 9 و 10.

 

 

9