خدمات تست تخصصی پمپ دوزینگ دیافراگمی تست تخصصی پمپ پلانجری تست تخصصی پمپ اسکرو تست هیدرو استاتیک تست عملکرد تست رانینگ پکیج کامل تست پمپ

| پروپوزال های فنی پمپ |

نیاز صنعت

یکی از مشکلاتی که بسیاری از تولیدکنندگان پمپ و تامین کنندگان و فروشندگان پمپ با آن مواجه هستند و بالطبع پیمنکاران پروژه ها هم با آن درگیر هستند، تهیه پروپوزال های فنی پمپ با کیفیت مناسب و در زمان کوتاه است.

راه حل

تهیه پروپوزال های فنی و استاندارد با کیفیت مدنظر کارفرما در کوتاهترین زمان ، حضور در جلسات رفع ابهام clarfication و رساندن پروژه تا مرحله تایید فنی.

پروپوزال های قابل ارائه در شرکت پترو رهان پمپ

پمپ های سانتریفوژ مطابق با استاندارد API610

تایپ VS6, VS4, VS1, BB4, BB3, BB2, BB1, OH2, OH1

پمپ های رفت و برگشتی دوزینگ دیافراگم مطابق با استاندارد API675

پمپ دوزینگ دیافراگمی، پمپ دوزینگ پلانجری، پکیج تزریق مواد شیمیایی

پمپ های رفت و برگشتی پلانجری مطابق با استاندارد API674

پمپ تریپلکس پلانجری دنده داخلی (Integral Gear Triplex Plunger pump)
پمپ تریپلکس پلانجری دنده خارجی (Separate Gear Triplex Plunger Pump)

آشنایی بیشتر

پخش ویدیو
اشتراک‌درواتساپ
اشتراک‌درتلگرام
اشتراک‌درایمیل

لیست قیمت ( ریال )

آخرین به روزرسانی:1402/02/11

مدارك فنی پروپوزال پمپ استوك جنرال

ردیف

سایز پمپ

سانتریفیوژ

اسکرو

دیافراگمی

پلانجری

1

کوچک

3,156,339

3,156,339

3,156,339

3,156,339

2

متوسط

3,156,339

3,156,339

3,156,339

3,156,339

3

بزرگ

3,156,339

3,156,339

3,156,339

3,156,339

مدارك فنی فاینال پمپ استوك جنرال

ردیف

سایز پمپ

سانتریفیوژ

اسکرو

دیافراگمی

پلانجری

1

کوچک

6,312,678

6,312,678

6,312,678

6,312,678

2

متوسط

6,312,678

6,312,678

6,312,678

6,312,678

3

بزرگ

6,312,678

6,312,678

6,312,678

6,312,678

مدارك فنی پروپوزال پمپ استوک API

ردیف

سایز پمپ

سانتریفیوژ

اسکرو

دیافراگمی

پلانجری

1

کوچک

67,861,286

67,861,286

67,861,286

67,861,286

2

متوسط

67,861,286

67,861,286

67,861,286

67,861,286

3

بزرگ

67,861,286

67,861,286

67,861,286

67,861,286

مدارک فنی فاینال پمپ استوک API

ردیف

سایز پمپ

سانتریفیوژ

اسکرو

دیافراگمی

پلانجری

1

کوچک

89,955,658

89,955,658

89,955,658

89,955,658

2

متوسط

89,955,658

89,955,658

89,955,658

89,955,658

3

بزرگ

89,955,658

89,955,658

89,955,658

89,955,658

مدارك فنی پروپوزال پمپ پروژه API

ردیف

سایز پمپ

سانتریفیوژ

اسکرو

دیافراگمی

پلانجری

1

کوچک

94,690,166

94,690,166

94,690,166

94,690,166

2

متوسط

94,690,166

94,690,166

94,690,166

94,690,166

3

بزرگ

94,690,166

94,690,166

94,690,166

94,690,166

مدارك فنی فاینال پمپ پروژه API

ردیف

سایز پمپ

سانتریفیوژ

اسکرو

دیافراگمی

پلانجری

1

کوچک

276,179,652

276,179,652

276,179,652

276,179,652

2

متوسط

276,179,652

276,179,652

276,179,652

276,179,652

3

بزرگ

276,179,652

276,179,652

276,179,652

276,179,652

.

گالری تصاویر